Missie, visie en waarden

Missie
Een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van het individu, zowel op persoonlijk- als zakelijk vlak en het bevorderen van het zelfsturend vermogen.

Visie
De loopbaancoaching bij ReOrient gaat uit van de kwaliteiten, talenten, persoonlijke kracht, drijfveren en inspiratie van het individu. Vanuit jouw innerlijke kracht gaan we op zoek naar de antwoorden op persoonlijke- en loopbaanvragen om deze vervolgens te concretiseren.

Waarden
De waarden van waaruit ReOrient vormgeeft aan coachingstrajecten zijn: eerlijkheid, oprechtheid, openheid en betrokkenheid.